Ken jij al het verschil tussen recycleerbaar, herbruikbaar, composteerbaar en biologisch afbreekbaar?

Wat is recycleerbaar?

Recycleerbare materialen zijn alle materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden wanneer ze voldoende gesorteerd werden. Denk hierbij aan bepaalde soorten papier, plastic en karton. De productie van gerecycleerde materialen hebben minder energie, koolstof en ruwe grondstoffen nodig, wat zorgt voor een positieve impact op het milieu. Door het eindproduct dan ook te gaan recycleren, komt er minder afval op stortplaatsen terecht en dit zorgt op zijn beurt opnieuw voor minder schade aan het milieu!

Wat is herbruikbaar?

Zoals de term aangeeft, worden herbruikbare producten niet gerecycleerd maar wel opnieuw gebruikt. Bij hergebruik van producten daalt het gebruik van wegwerpproducten en dat zorgt op zijn beurt voor minder afval op de stortplaatsen. Daarnaast vermindert ook het gebruik van koolstof en ruwe materialen gezien er minder nieuwe producten geproduceerd moeten worden. Uiteindelijk kan een groot deel van de herbruikbare producten gerecycleerd worden om zo nieuwe materialen te produceren.

Wat is composteerbaar?

Composteerbaar materiaal breekt af onder specifieke omstandigheden (bij een bepaalde temperatuur of binnen een bepaalde tijd) tijdens een door de mens gedreven proces. Het is in principe een speciaal type van biologische afbraak om afval te verwerken. Het eindresultaat van compostering heeft een nuttige invloed op het milieu, gezien het gebruikt kan worden als meststof en zo de bodemcondities verbetert. Daarnaast vermindert het ook de schade die je aan het milieu toebrengt.

Wat is biologisch afbreekbaar?

Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat vrijwel alles kan afbreken en uit elkaar valt. Tijd is dus een belangrijk criterium om te overwegen. Biologisch afbreekbare producten zijn in staat om af te breken en te ontbinden binnen een jaar zonder menselijke tussenkomst, en dit zonder schade aan het milieu te veroorzaken. Micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en kleine insecten voeden zich met het afval en zetten dit vervolgens om in water, CO2 en methaan.

Samenvattend

Bij het kiezen van duurzaam verpakkingsmateriaal is het dus belangrijk om deze verschillende termen goed uit mekaar te houden. Je dient voor jezelf af te wegen, welke soort verpakking het best aansluit bij jouw specifieke behoefte en jouw product. Zo kunnen we samen op zoek gaan naar het type materiaal dat het best aansluit bij jouw noden!

Advies op maat voor jouw project?

Scroll to top