Hoe kunststofrecyclage bijdraagt aan een duurzame economie

Duurzaam omgaan met plastic: zo kan het!

Net als in de media, leeft het thema duurzaamheid ook heel hard bij Marisan. Bij elke verpakking en elk proces stellen we onszelf de vraag of het niet beter of duurzamer kan. Plasticdeeltjes worden soms met de vinger gewezen als één van de ‘schuldige’ vervuilers van onze planeet. We moeten je echter vertellen: plastic is – soms – nuttig.

Voorwaarde is wel dat je plastic enkel gebruikt wanneer nodig én op een doordachte manier. Zo beschermt plastic ons voedsel (goed voor de houdbaarheid ervan) en beschermt het goederen tijdens het transport.

Wij verkenden het positieve aspect van plastic en gingen na hoe deze kunststof toch kan bijdragen aan een circulaire economie. Want ja – er zijn verschillende manieren om de toenemende afvalbeheercrisis een halt toe te roepen en tegelijk een duurzame(re) economie te boosten.

Behouden van waardevolle grondstoffen en meer recycleren

1.     Behoud waardevolle grondstoffen

Fossiele brandstoffen en aardgas worden vaak gebruikt bij de productie van nieuw plastic. Een alternatieve methode om plastic te produceren die aan terrein wint, is het gebruiken van plantaardig afval.

Als we na gebruik het plastic dan ook nog recycleren, verminderen we de consumptie en de productie ervan én bevorderen we een efficiënter gebruik van grondstoffen.

2.     Méér recycleren = minder energie

Het recycleren van plastic vergt soms minder energie dan de productie ervan. En dat hebben we te danken aan innovatieve technologieën die afgedankte plasticdeeltjes omzetten in nieuwe producten. Het resultaat? Minder energieverbruik en een kleinere uitstoot van broeikasgassen. Dit creëert kansen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Effectiever afvalbeheer en meer werkgelegenheid

3.     Steeds effectiever afvalbeheer

Opgehoopte plasticdeeltjes kunnen een bedreiging vormen voor het milieu, zeker wanneer ze terechtkomen in stortplaatsen of oceanen. We kunnen dit probleem echter gedeeltelijk voorkomen. Zo vermindert de vervuiling en beschermen we onze broodnodige ecosystemen. Afvalbeheer- en recyclagesystemen worden steeds effectiever en dat komt de levenskwaliteit alleen maar ten goede.

4.     Meer werkgelegenheid

Waar innovatie schuilt, schuilt ook werkgelegenheid. Zo creëert de kunststofrecycling-industrie heel wat jobs. Er zijn geschoolde arbeidskrachten nodig voor de inzameling, sortering, verwerking en productie van gerecycleerde grondstoffen zoals plastic.

Als het aantal inzamel- en verwerkingsinitiatieven toeneemt, is er ook talent nodig in andere sectoren. Naast jobs in afvalbeheer, zijn er tal van nieuwe vacatures in logistiek, research & development en productie. Deze jobcreatie stimuleert een duurzame, circulaire economie.

Bloeiende markt en technologie die niet stilstaat

5.     Bloeiende markt dankzij recyclage

Door plastic efficiënt te recycleren, ontstaat een consistente en betrouwbare levering van gerecycleerde kunststoffen. Zo verminderen fabrikanten hun afhankelijkheid van ‘nieuw’ plastic. Dit proces opent dan weer deuren voor innovatieve producten vervaardigd uit gerecycleerde materialen.

Consumenten vragen steeds meer naar duurzame producten, waardoor een concurrentievoordeel ontstaat voor bedrijven die ‘mee’ zijn met de circulaire economie. Gebruik je gerecycleerde materialen, net zoals Marisan? Laat het je klanten dan weten. Show them you care!

6.     Technologie staat niet stil

Wetenschappers en ingenieurs onderzoeken voortdurend nieuwe methodes om recyclageprocessen efficiënter te maken, de kwaliteit ervan te verhogen, … Dankzij deze technologische vooruitgang verhoogt de totale duurzaamheid van de industrie, én maakt het ook voor andere sectoren de weg vrij. Zo ontstaat een gunstig rimpeleffect in de hele economie.

Op goede weg

Recyclage van plastic draagt bij aan een duurzame economie, net als zuinig omspringen met grondstoffen en energie. Daarnaast draagt kunststofrecyclage ook bij aan de werkgelegenheid en stimuleert het nieuwe bedrijfsopportuniteiten. Zo krijgt het plasticverhaal toch een positieve wending

De uitdagingen zijn echter niet gering. Denk maar aan grote internationale transporten of het kostenplaatje van recyclage. We zijn er dus nog niet, maar door hierover te reflecteren en actie te ondernemen, zetten we zeker stappen in de goede richting.

Bij Marisan zien we het als onze taak om grondstoffen doordacht te (her)gebruiken en te verwerken. Verduurzaamt jouw bedrijf mee? Contacteer ons via info@marisan.be of +32 9 232 06 16 voor een verpakkingsvoorstel op maat van je wensen en noden.

Advies op maat voor jouw project?

Scroll to top