Marisan streeft naar circulariteit: wat houdt dat in?

Duurzaamheid: het kluwen van termen ontrafeld

Grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. Dat weten we al langer! Het is dan ook een must voor consumenten en producenten om bewuste keuzes te maken. Als duurzame verpakkingsspeler doen we dat, bij elke verpakking opnieuw. Maar wat is dat eigenlijk, duurzaamheid? En wat betekent afvalrecyclage exact? Hoe werkt circulair ondernemen en wat is het verschil tussen composteerbaar, biologisch afbreekbaar en biobased?

Er zijn duidelijk heel wat termen die gelinkt zijn aan duurzaamheid, maar er bestaat ook heel veel verwarring over hun exacte betekenis en inhoud. Wij maken je graag wegwijs door het kluwen van duurzaamheidstermen en duiden hoe we deze inzetten in ons bredere ecologische plaatje.

Actie is een must!

In Europa heerst grondstoffenschaarste, waardoor we financieel afhankelijk zijn van andere continenten. Europa importeert grondstoffen zoals ertsen en ‘critical raw materials’. De wereldbevolking neemt explosief toe en we tasten het ecosysteem aan door de uitstoot van broeikasgassen op het land, op zee en in de lucht. Kortom: tal van bedreigingen voor onze planeet die aansporen tot actie.x

Van materialen recycleren tot hoogwaardig recycleren

Een kwart van de totale broeikasgassen uitstoot wordt veroorzaakt door de productie van materialen en dat heeft zijn impact op klimaatopwarming. Door materialen te recycleren, vermijden we CO2-uitstoot en breng je de grondstof opnieuw in de kringloop na bewerking. Deze recycleerbare stroom volstaat echter niet. De tijd tussen productie en hergebruik is groot en naast materialen, dient men ook de componenten te recupereren.

Verpakkingen uit gerecycleerde kunststof afkomstig van PET-flessen, zijn hoogwaardig gerecycleerd te noemen. Alle componenten worden hergebruikt en dat in een korte tijd. Gerecycleerde materialen hebben minder energie, koolstof en ruwe grondstoffen nodig.

Composteerbaar, biologisch afbreekbaar & biobased

Naast de recycleerbare stroom in de verpakkingswereld, is er ook een composteerbare stroom. Composteren houdt in dat je een verpakking op natuurlijke wijze (via schimmels en bacteriën) afbreekt en omzet tot water, CO2 en methaan. Je sluit de kringloop door bio-afbreekbare verpakkingen te composteren.

Biologisch afbreekbaar als op zichzelf staande term, gebruiken we liefst niet te veel. Het is eigenlijk een wat hol begrip dat te veel ladingen dekt, en niets zegt over bv de duur van de afbreekbaarheid van een materiaal.

Biobased zegt dan wel iets meer over de grondstof: iets is gemaakt uit hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen, maar is daarom niet per se biologisch afbreekbaar.

Vooralsnog zijn gerecycleerde kunststoffen, zoals wij ze hanteren, raadzamer dan biogebaseerde alternatieven.

Van lineair naar circulair

De huidige economie is een lineaire of wegwerpeconomie. De gevolgen ervan zijn meetbaar en een nieuwe manier van denken en doen dringt zich op. Circulair handelen is gericht op herstel. Is er productie en hergebruik van duurzame grondstoffen en goederen, dan spreken we van een circulaire economie. Het is een verzamelterm voor acties en strategieën waardoor we milieubewuster en spaarzamer met materialen omgaan.

Voorwaarden van een circulaire economie:

1.     Size matters: we streven naar de kleinste kringloop
Grote kringloop: na afdanking haal je alle grondstoffen uit het product en je recycleert ze.
Minder grote kringloop: na afdanking probeer je componenten te recupereren.

Kleinste kringloop: na afdanking hergebruikt iemand anders het product.

2.     Graag traag

Hoe langer je een product gebruikt, hoe beter voor het grondstoffenverbruik. Daarom is ‘graag traag’ het ultieme credo voor de materialenkringloop. Onze jute verpakkingen zijn hiervan het geknipte voorbeeld.

3.     The human touch

Naast energie en grondstoffen, is menselijke arbeid nog belangrijker. Sterker nog: een circulaire economie stelt denkers en doeners boven alles.

4.     Schat de voorraden naar waarde

Grondstoffen en materialen, je vindt ze overal. In ertsen, magazijnen, maar ook in wegen en gebouwen, computers, telefoons, wasmachines, auto’s, … We moeten er echter spaarzaam mee omgaan. Niet in het minst omdat ze belangrijk zijn in de energietransitie. Voor zonne- en windenergie zijn schaarse grondstoffen en kritieke materialen immers noodzakelijk.

Hoe gaat Marisan om met circulariteit?

We willen de kringloop zo klein mogelijk houden of liefst zelfs volledig sluiten. Zo dragen we zorg voor de grondstoffen en materialen die beschikbaar zijn. Daarnaast streven we bij Marisan naar een gereduceerd materialengebruik door innovatief gebruik van bestaande grondstoffen en producten.

  • Wanneer we een draagtas mooi recht maken, blijven er snijrestjes over. Door die kunststof- of papierrestjes te verwerken in iets nieuws, elimineren we restafval.
  • We verwerken gevallen bladeren tot draagtasjes. Zo zetten we iets dat al bestaat, slim om én stoten we o.a. minder CO2 uit.

Door een beter ontwerp (‘design for recycling’) kunnen we producten langer en intensiever gebruiken (waardoor dematerialisatie mogelijk wordt). Onze jute verpakkingen zijn het mooiste voorbeeld. Wist je dat ze oersterk zijn en héél lang meegaan? Is de verpakking end-of-life, dan kan deze 100% biologisch worden afgebroken.

Samen duurzaam verpakken? We denken graag mee over een verantwoorde, kwalitatieve verpakkingsoplossing. Contacteer ons gerust via info@marisan.be of +32 9 232 06 16. We staan voor je klaar!

Advies op maat voor jouw project?

Scroll to top