Alles wat je moet weten over circulair aankopen

Circulair aankopen in een notendop

Met circulair aankopen zet je een belangrijke stap in duurzaam ondernemen. Je hebt niet alleen oog voor de positieve ecologische, sociale en economische impact van de aankoop, maar gaat ook actief aan de slag om een negatieve milieu-impact te vermijden. Dat doe je door de energie- en materiaalkringloop te sluiten doorheen de ganse leveringsketen.

De ambitiekaart als leidraad

Vlaanderen Circulair creëerde een ambitiekaart als hulpmiddel om aan de slag te gaan richting circulair aankopen. De kaart omvat vijf circulaire doelstellingen die als basis kunnen dienen voor jouw circulair aankoopproject.

–       Totale hoeveelheid materialen reduceren

–       Niet-hernieuwbare virgin input reduceren

–       Gebruiksduur verlengen

–       Potentieel hergebruik van producten of componenten maximaliseren

–       Potentieel hergebruik van materiaal maximaliseren – recycleerbaarheid

Elk van de vijf doelstellingen bevat een aantal strategieën waarop je kunt inzetten. Die keuzes bepalen samen jouw ambitieniveau voor circulair aankopen.

Samen sterk

Door circulair aan te kopen speel je in op de evoluerende functionele behoeftes van gebruikers binnen een organisatie. Daarnaast stimuleert een circulair aankoopproces ook de samenwerking tussen alle partijen die een rol spelen in de aankoopketen. De gezamenlijke missie: de maximale waarde van producten en materialen behouden via een optimaal gesloten kringloop. Als verpakkingspartner helpt Marisan hier uiteraard graag bij!

Circulair aankopen in zeven stappen (1 – 2 – 3)

Een circulair aankoopproces toont redelijk wat gelijkenissen met klassiek aankopen. Toch kan de voorbereiding – voornamelijk de eerste keren – wat extra tijd vragen. Maar wees gerust, dit loont op lange termijn. We lichten de zeven stappen van circulair aankopen graag even verder toe.

1.     Circulaire behoefte

Durf de aankoopbehoefte kritisch bekijken. Is de aankoop wel echt nodig? Inventariseer goed wat al in het bedrijf aanwezig is zodat je die zaken maximaal kunt (her)gebruiken. Maak daarbij ook een onderscheid tussen noden en vragen. Misschien vraagt iemand een nieuwe bureaustoel, maar heeft die eigenlijk nood aan zitcomfort.

2.     Circulaire ambities

In deze stap bepaal je welke circulaire impact je wil maken. De ambitiekaart is een goede tool om je daarbij te helpen. Ook gesprekken binnen de organisatie kunnen verhelderend werken.

3.     Dialoog met de markt

Leveranciers worden partners in de zoektocht naar circulaire oplossingen. Bieden bestaande leveranciers oplossingen die passen bij je circulaire ambitie? Of moet je op zoek naar nieuwe partners? Bij Marisan hebben we alvast tal van circulaire mogelijkheden.

Circulair aankopen in zeven stappen (4 – 5)

4.     Specifiëren en gunnen

Benoem circulaire wensen en noden heel gedetailleerd in een scope. Vermeld ook selectiecriteria, technische specificaties en de doelen die je wil bereiken op circulair vlak. Geen evidente oefening, maar wel een die je heel wat kan opleveren.

5.     Gebruik en uitvoering

Maak afspraken over prestaties, onderhoud en levensduur van het product en volg die nauwgezet op. Het is pas wanneer het volle potentieel wordt benut in (her)gebruik, dat je een product echt circulair kunt noemen.

Circulair aankopen in zeven stappen (6 – 7)

6.     Einde gebruik

Dit is niet hetzelfde als einde levensduur. Misschien kan het product nog hersteld of op een andere manier gebruikt worden? Wanneer het gebruik toch stopt, is het cruciaal om de waarde van de materialen maximaal te behouden voor bijvoorbeeld recyclage. Ook daar zijn idealiter afspraken over gemaakt.

7.     Evalueren

Je hebt ongetwijfeld veel bijgeleerd! Wat neem je mee naar een volgende circulaire aankoop? Wat kan anders en wat kan beter? Bespreek dit samen met alle actoren. Zo raakt circulariteit beetje bij beetje verankerd in je organisatie!

Circulaire verpakkingen

Bij Marisan zetten we al een hele tijd in op circulariteit. Dat maakt ons een geschikte partner voor jouw circulair aankoopproces. We denken mee en adviseren graag vanuit onze ervaring! Neem alvast een kijkje tussen onze ecologische oplossingen of contacteer ons via info@marisan.be of +32 9 232 06 16 om te sparren over circulair aankopen met jouw bedrijf.

Advies op maat voor jouw project?

Scroll to top